Kết quả kiểm tra thực hiện giá bán lẻ điện cho học sinh, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch số 364/KH-SCT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Sở Công Thương về kiểm tra thực hiện giá bán lẻ điện cho học sinh, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Từ ngày 26 – 29 tháng 8 năm 2019 Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn, phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Mới và Công ty Điện lực Bắc Kạn kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện của Điện lực và việc thu tiền điện của các chủ nhà cho học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn. Kết quả kiểm tra như sau:

Thứ nhất, về thực trạng số hộ cho thuê nhà để ở

Theo số liệu báo cáo của Điện lực các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn cho thấy địa bàn các đơn vị được kiểm tra có số hộ có hợp đồng mua bán điện do chủ nhà đứng tên thực hiện giá bán điện cho học sinh, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở không nhiều, cụ thể:

– Huyện Ba Bể có tổng số 09 hợp đồng mua bán điện do chủ nhà đứng tên thực hiện giá bán điện cho học sinh, người lao động thuê nhà để ở;

– Huyện Ngân Sơn có tổng số 22 hợp đồng mua bán điện do chủ nhà đứng tên thực hiện giá bán điện cho học sinh, người lao động thuê nhà để ở;

– Huyện Chợ Mới có tổng số 14 hợp đồng mua bán điện do chủ nhà đứng tên thực hiện giá bán điện cho học sinh, người lao động thuê nhà để ở;

– Thành phố Bắc Kạn có tổng số 23 hợp đồng mua bán điện do chủ nhà đứng tên thực hiện giá bán điện cho học sinh, người lao động thuê nhà để ở.

Thứ hai, về kết quả kiểm tra

Công tác quản lý và áp giá bán điện tại các đơn vị Điện lực được kiểm tra cơ bản đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về giá điện; đã tuyên tuyền, hướng dẫn các chủ nhà cho thuê thực hiện giá bán điện theo đúng quy định; tổ chức cho chủ nhà cho thuê ký cam kết với Điện lực thực hiện thu tiền điện của các hộ thuê nhà theo đúng hóa đơn ngành điện lực cung cấp; Công ty Điện lực Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị Điện lực thường xuyên kiểm tra việc thu tiền điện của các chủ nhà cho thuê nhằm đảm bảo các chủ nhà cho thuê thu tiền điện của các hộ thuê nhà để ở đúng với giá bán điện.Các chủ nhà cho thuê đã thực hiện theo đúng cam kết với Điện lực và thu tiền điện hàng tháng của các hộ thuê nhà theo đúng quy định; mở sổ theo dõi việc thu tiền điện đối với các hộ thuê nhà đảm bảo khách quan, minh bạch. Qua kiểm tra chưa phát hiện có hiện tượng chủ nhà cho thuê thu tiền điện cao hơn hóa đơn tiền điện do ngành điện lực phát hành và người thuê nhà để ở không có thắc mắc, kiến nghị với điện lực hoặc cơ quan quản lý nhà nước về việc thu tiền điện của các chủ nhà cho thuê. Cụ thể:

Một là,Kiểm tra công tác quản lý hồ sơ và giá bán điện của các Điện lực

– Qua kiểm tra một số hợp đồng mua bán điện đã được ký kết của chủ nhà cho thuê lưu tại Điện lực cho thấy các đơn vị Điện lực cơ bản thực hiện đầy đủ công tác quản lý hồ sơ, hợp đồng mua bán điện đối với các hộ cho thuê nhà để ở; cập nhật đầy đủ giấy tờ có liên quan trong hợp đồng mua bán điện; thường xuyên kiểm tra các chủ nhà cho thuê về thực hiện giá bán điện, kiểm tra số lượng người ở tại các hộ cho thuê nhà để phục vụ cho việc áp giá bán điện. Tổ chức cho các chủ nhà cho thuê ký cam kết thu tiền điện của học sinh, sinh viên và người thuê nhà để ở theo đúng quy định. Thực hiện niêm yết giá điện tại khu nhà trọ để người thuê nhà để ở nắm được giá bán điện.

– Đã thực hiện việc áp giá bán điện theo đúng quy định tại Thông tư số  16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện, cụ thể:Đối với trường hợp không thể kê khai được số người thuê trọ(số lượng người thay đổi thường xuyên) thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 từ 101 – 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện tiêu thụ trong tháng; trường hợp xác định được số lượng người thuê trọ áp dụng cứ 4 người được tính 1 định mức(tức là một hộ sử dụng điện), một người được tính là 1/4 định mức, hai người được tính là 1/2 định mức…

Hai là, Kiểm tra hiện trường các chủ nhà cho thuê

– Về lắp đặt công tơ đo đếm điện năng: Tùy từng trường hợp cụ thể Điện lực lắp đặt công tơ đo đến điện năng cho phù hợp; trường hợp đủ định mức thì chủ nhà cho thuê đứng tên ký hợp đồng lắp đặt công tơ riêng, có trường hợp lắp đặt công tơ tổng chung cho cả dãy phòng trọ. Từng phòng trọ được chủ nhà cho thuê lặp đặt công tơ riêng để theo dõi lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng.

– Về thu tiền điện: Việc thu tiền điện được các chủ nhà cho thuê thực hiện công khai, minh bạch; lập sổ theo dõi thu tiền điện hàng tháng của từng phòng trọ; tiền điện thu theo hóa đơn của Điện lực cung cấp, số tiền điện chênh lệch theo số điện năng tiêu thụ giữa công tơ tổng và công tơ lẻ được chia đều cho từng phòng hoặc tổng tiền điện theo hóa đơn của ngành điện chia tổng số điện năng tiêu thụ để lấy giá tiền bình quân, trên cơ sở đó tính tiền cho số điện sử dụng tại công tơ lẻ của từng phòng. Qua theo dõi sổ ghi chép thu tiền điện của các chủ nhà trọ cho thấy giá tiền điện thu của các hộ thuê trọ giao động từ 2.200đồng – 2.400đồng/kWh phù hợp với quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và Văn bản hướng dẫn số 2059/ĐTĐL-GP ngày 28/12/2018 của Cục Điều tiết điện lực-Bộ Công Thương.

Thứ ba, về tồn tại, hạn chế:

Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy một số tồn tại, hạn chế đó là, công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện giá điện đối với chủ nhà cho thuê và người thuê nhà để ở của Công ty Điện lực Bắc Kạn, Điện lực các huyện chưa được thường xuyên, dẫn đến một số ít người thuê nhà chưa nắm bắt kịp thời các quy định về giá điện; việc áp giá điện cho người thuê nhà chưa thống nhất nên khó khăn cho việc theo dõi, giám sát.

Thứ tư, về giải pháp thời gian tới:

Để thực hiện tốt công tác quản lý giá điện đối với các chủ nhà cho thuê, Sở Công Thương kiến nghị:

– UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế và Phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường công tác kiểm tra,hướng dẫn các chủ nhà cho học sinh,sinh viên, người lao động thuê nhà để ở thực hiện giá điện theo đúng quy định của pháp luật.

– Công ty Điện lực Bắc Kạn, Điện lực các huyện, thành phố thường xuyên tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương về chính sách giá điện của Nhà nước cho các chủ nhà cho thuê và người thuê nhà để ở nắm được, đồng thời đây cũng làm cơ sở để các hộ thuê nhà giám sát các chủ nhà cho thuê thực hiện giá điện. Công khai số điện thoại của điện lực để các hộ thuê nhà được biết và cung cấp thông tin các trường hợp chủ nhà cho thuê thu tiền điện sai quy định.

– Nghiên cứu, chỉ đạo các đơn vị điện lực thực hiện áp giá bán lẻ điện sinh hoạt cho các hộ thuê nhà để ở sao cho thống nhất và phù hợp,tạo điều kiện cho việc theo dõi, kiểm tra giám sát. Định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo Sở Công Thương về việc thực hiện giá bán điện tại địa phương.

– Điện lực các huyện, thành phố chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán điện của các chủ nhà cho thuê nhằm đảm bảo cho người thuê nhà để ở được hưởng chính sách giá điện của nhà nước theo đúng quy định.Định kỳ 6 tháng báo cáo Công ty Điện lực Bắc Kạn về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán điện đối với các chủ nhà cho thuê.

                                                                   Phương Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 58
Views This Month : 3792
Views This Year : 12476
Total views : 26902
Language
Skip to content