Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Với mục tiêu nâng cao hiểu biết về cải cách hành chính (CCHC) của các cấp, các ngành và rèn luyện kỹ năng hoạt động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tìm các ý tưởng, sáng kiến hay, sáng tạo thiết thực có khả năng áp dụng trong thực tế để cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động nền công vụ, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Kạn, cải thiện Chỉ số CCHC (PAR-INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019, với yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình thức, thời gian, cơ cấu giải thưởng cuộc thi cụ thể như sau:

Thứ nhất về Yêu cầu:

Cuộc thi phải được phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh biết tham gia.

Các sáng kiến, giải pháp dự thi phải có tính sáng tạo mới có thể áp dụng vào hoạt động thực tế; lần đầu được áp dụng hoặc thử nghiệm để nâng cao hiệu quả CCHC tại cơ quan, đơn vị hoặc tại tỉnh.

Các sáng kiến, giải pháp phải tuân thủ theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi; không sao chép; không mang tính hình thức, qua loa; gửi đúng thời gian quy định.

Công tác chấm thi phải được thực hiện nghiêm túc, chính xác, khách quan.

Thứ hai, về Nội dung thi

Các sáng kiến, giải pháp CCHC tập trung vào các nội dung sau:

– Sáng kiến, giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

– Sáng kiến, giải pháp trong công tác triển khai thực hiện các thể chế, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp phát triển và thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh.

– Sáng kiến, giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi cần giao dịch tại các cơ quan nhà nước.

– Sáng kiến, giải pháp về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

– Sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

– Sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong thực hiện cơ chế tự chủ về biên chế, tài chính.

– Sáng kiến, giải pháp có hiệu quả cao đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC.

Ngoài các nội dung trên, các tập thể, cá nhân có thể có các sáng kiến, giải pháp khác có nội dung về CCHC.

Thứ ba, về Đối tượng dự thi

  1. a) Đối tượng bắt buộc:

Công chức, viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc cuộc thi).

  1. b) Đối tượng khuyến khích tham gia:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh; các tổ chức Đảng, Đoàn thể và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; người dân, doanh nghiệp đang sinh sống tại tỉnh Bắc Kạn.

Thứ tư, về Hình thức thi

Thi viết bằng tiếng việt, bài thi được trình bày trên khổ giấy A4, (Tối đa không quá 30 trang).

  1. a) Số lượng bài dự thi:

– Đối tượng bắt buộc tham gia dự thi, mỗi đơn vị tham gia tối thiểu 01 bài thi (tập thể hoặc cá nhân), tối đa không giới hạn.

– Đối với các đối tượng khuyến khích tham gia, số lượng bài thi tập thể, cá nhân không giới hạn.

  1. b) Bố cục bài dự thi, trình bày phải đảm bảo các mục cụ thể sau:

– Tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ, số điện thoại (đối với bài dự thi tập thể); Họ tên, địa chỉ công tác, số điện thoại (đối với bài dự thi cá nhân);

– Tên gọi của sáng kiến, giải pháp;

– Lý do chọn sáng kiến, giải pháp;

– Nội dung của sáng kiến, giải pháp;

– Đánh giá những lợi ích của sáng kiến, giải pháp đem lại trong thực tiễn;

– Phương án triển khai trong thực tiễn.

  1. c) Địa điểm tiếp nhận bài dự thi: Phòng Cải cách hành chính và Quản lý Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, Số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thứ năm, về Thời gian thực hiện

Xây dựng và ban hành kế hoạch, thể lệ cuộc thi, thành lập ban tổ chức và ban giúp việc, trong tháng 9 năm 2019.

Triển khai thực hiện kế hoạch từ tháng 9/2019 đến tháng 11/2019:

– Thời gian phát động và nhận bài thi, từ ngày 20/9 đến 30/10/2019;

– Thực hiện xét chọn các bài thi, từ ngày 11/11 đến 25/11/2019;

– Công bố kết quả và trao giải, dự kiến 30/11/2019.

Thứ sáu, về Cơ cấu giải thưởng

  1. Giải tập thể

– 01 giải nhất trị giá 5.000.000 đồng;

– 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng;

– 03 giải ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

  1. Giải cá nhân

– 01 giải nhất trị giá 3.000.000 đồng;

– 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng;

– 03 giải ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành văn bản phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

                                                 Phương Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005092
Views Today : 42
Views This Month : 1970
Views This Year : 4459
Total views : 64999
Language
Skip to content