Kết quả tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Nhằm tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Công Thương đã quán triệt, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy đến các đơn vị, doanh nghiệp thuôc đối tượng quản lý trên địa bàn tỉnh; ban hành Văn bản yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) thực hiện tốt công tác quản lý VLNCN trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, vì vậy Sở không tổ chức kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, chữa cháy tại các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, các kho tàng và các công trình trọng điểm khác có nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ tại các đơn vị, doanh nghiệp. Trên cơ sở công tác quán triệt, đôn đốc triển khai thực hiện công tác an toàn phòng chống cháy nổ, báo cáo tình hình thực hiện của các đơn vị, cơ sở liên quan, về cơ bản các đơn vị đã thực hiện tốt công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Đối với các đơn vị, cơ sở hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay có 36 kho chứa VLNCN của 24  đơn vị, cơ sở đang hoạt động (trong đó có 01 kho cung ứng và 35 kho tiêu thụ). Các đơn vị đã thực hiện tốt việc tăng cường công tác bảo vệ kho chứa VLNCN; rà soát, gia cố chắc chắn kho để ngăn chặn xâm nhập trái phép, đảm bảo không thất thoát VLNCN (hàng rào, cổng, hệ thống đèn chiếu sáng bảo vệ vào ban đêm; bổ sung, kiện toàn, tăng cường nhân lực cho tổ bảo vệ để duy trì đảm bảo công tác bảo vệ kho chứa VLNCN 24/24 giờ hằng ngày); đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ: Kiểm tra, rà soát để kịp thời bổ sung trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, tiêu lệnh, nội quy, biển cấm, biển báo, chỉ dẫn các quy định liên quan đến công tác an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định; phát quang, dọn dẹp sạch sẽ khu vực xung quanh kho đảm bảo chống cháy lan vào khu vực kho chứa VLNCN; thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, sử dụng VLNCN, nhất là trong quá trình vận chuyển, bảo quản VLNCN tại bãi nổ mìn để tránh thất thoát VLNCN; rà soát, xây dựng và thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với kho chứa VLNCN đã được phê duyệt; thực hiện niêm phong kho chứa VLNCN theo đúng quy định trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 và rà soát, kiểm kê đối chiếu sổ sách chứng từ liên quan đến việc xuất, nhập VLNCN tại các kho chứa ngay sau khi kết thúc nghỉ Tết nguyên đán đi vào sản xuất nhằm tránh thất thoát VLNCN. Ngoài ra, các đơn vị đã lưu ý xây dựng Kế hoạch cải tạo lại kho chứa VLNCN cho đảm bảo theo quy định tại QCVN 01:2019/BCT.

Thứ hai, Đối vối các Chợ, trung tâm thương mại

Hệ thống các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay có tổng số 65 chợ, trong đó: 01 Chợ hạng 1; 04 Chợ hạng 2 và 60 Chợ hạng 3; có 02 Siêu thị hạng 3; 01 trung tâm thương mại hạng 3. Qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị, cơ sở quản lý, vận hành các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh cho thấy: Các cơ sở kinh doanh thương mại thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt một số biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ của cơ sở như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ tới toàn thể cán bộ công nhân viên, các tiểu thương kinh doanh trong phạm vi quản lý; kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm và củng cố ngay các thiếu sót, vi phạm về an toàn, phòng chống cháy nổ; kiểm tra các hệ thống báo cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy về số lượng, chất lượng để đảm bảo hoạt động tốt; duy trì và đảm bảo nguồn nước dự trữ để chữa cháy; các khu vực kho hàng, cửa hàng kinh doanh có nhiều nguy cơ mất an toàn cháy, nổ, tập trung nhiều hàng hóa, vật tư dễ cháy, các công việc liên quan đến sử dụng nguồn điện, nhiệt, khí đốt… thực hiện việc duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ; củng cố, duy trì chế độ thường trực, bảo vệ, tăng cường tuần tra canh gác nhất là về ban đêm, ngoài giờ làm việc… nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, đặc biệt vào những ngày trước và trong dịp Tết, trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thiết lập đương dây nóng với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để phối hợp xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.

Thứ ba, Đối với các Cụm công nghiệp

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 03 cụm công nghiệp được thành lập, đang thực hiện công tác khảo sát, đo vẽ bản đồ địa hình để phục vụ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và lập dự án đầu tư theo quy định. Vì vậy chưa có doanh nghiệp đầu tư xây dựng dự án sản xuất trong Cụm công nghiệp, công tác phổ biến các quy định của pháp luật về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ chủ yếu được các chủ đầu tư tuyên truyền thực hiện tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

Sở Công Thương

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005008
Views Today : 76
Views This Month : 1029
Views This Year : 43438
Total views : 57864
Language
Skip to content