Kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2018 của Sở Công Thương Bắc Kạn

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg  ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu năm, lãnh đạo Sở Công Thương đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến các phòng, đơn vị trực thuộc để cùng thống nhất triển khai thực hiện, nhờ đó trong chín tháng đầu năm 2018 Sở Công Thương đã đạt được những kết quả nổi bật, đó là:

Về công tác cải cách hành chính: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Theo đó, đã thực hiện niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở làm việc và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của sở; Chín tháng đầu năm bộ phận một cửa của sở đã tiếp nhận 287 hồ sơ, đã trả kết quả 284 hồ sơ, toàn bộ các hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn, 03 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, không có vướng mắc, vi phạm, không có phản ánh kiến nghị liên quan đến TTHC. Thường xuyên duy trì công chức tham gia trực tại bộ phận một cửa của sở và  bộ phận một cửa liên thông Văn phòng UBND tỉnh.

Công tác đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp đối với các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh: Lĩnh vực Công nghiệp, hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 30/3/2018; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 được công bố ngay từ đầu năm; Tham mưu đánh giá kết quả sản xuất công nghiệp giai đoạn 2015-2017, đề xuất giải pháp và định hướng phát triển công nghiệp năm 2018 và các năm tiếp theo; Tham mưu UBND ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 12/02/2018 về Phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 phê duyệt Đề án Quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tham mưu ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh về phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 và tiếp tục tham mưu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết theo quy định. Lĩnh vực Thương mại, tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2018-2020, định hướng đến năm 2025; Tham mưu giám sát và hướng dẫn việc chuyển đổi mô hình kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất: Thông qua các đề án khuyến công quốc gia và địa phương năm 2018, Sở Công Thương triển khai thực hiện 13 đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị và hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm cho các doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất kinh doanh với tổng kinh phí thực hiện 1.129 triệu đồng. Công tác xúc tiến thương mại được triển khai có hiệu quả, nhằm hỗ trợ và nâng cao khả năng cạnh tranh, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết thị trường quốc tế. Một số hoạt động xúc tiến thương mại nổi bật như: Cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký tham gia hơn 20 chương trình hội chợ thương mại tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Phú Thọ, Huế, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Sơn La, Lạng Sơn; Tham mưu xây dựng kế hoạch danh mục Đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại năm 2019;  Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp, thống kê danh sách các đơn vị sản xuất hàng hoá nông sản trên địa bàn tỉnh chưa có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm để trình UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn và tham gia đánh giá lựa chọn sản phẩm thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tại tỉnh Bắc Kạn; Tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và một số sản phẩm đặc sản Bắc Kạn năm 2018” tại thành phố Hà Nội vào tháng 11/2018; Mời gọi và tạo điều kiện giúp đỡ Công ty TNHH MTV Donavi Bắc Kạn thực hiện các thủ tục xin đầu tư xây dựng dự án Trung tâm sơ chế, bảo quản, giới thiệu và tiêu thụ nông sản tại thành phố Bắc Kạn và chuẩn bị đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến rau quả sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Thực hiện 03 đề án Xúc tiến thương mại. Trong đó, 01 đề án Xúc tiến thương mại quốc gia; 02 đề án Xúc tiến thương mại địa phương với tổng kinh phí là 648, triệu đồng.

 Với những nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo sở cũng như toàn thể công chức, viên chức toàn cơ quan, đơn vị, tin tưởng rằng kết quả thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ tại Sở Công Thương trong thời gian tới sẽ dành được những kết quả tích cực mới đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Băc Kạn.

Hoàng Yến (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 51
Views This Month : 1846
Views This Year : 9754
Total views : 70294
Language
Skip to content