Phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030

Nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và năng lực cạnh tranh quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 phê duyệt Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030.

Trong đó, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu Việt Nam gắn với các giá trị tích cực nổi trội của thương hiệu sản phẩm với các mục tiêu: Thực hiện có hiệu quả Chương trình trên cơ sở thống nhất, đồng bộ với chiến lược xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu của nhóm sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt mức tăng cao hơn mức tăng bình quân cả nước; Góp phần tăng giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam bình quân 20% mỗi năm theo thống kê, đánh giá của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới; Trên 1.000 sản đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam; Mỗi năm tăng 10% số lượng doanh  nghiệp được vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới; 90% số lượng doanh  nghiệp trên cả nước có nhận thức về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư; 100% sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được quảng bá trong nước và tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Chương trình phát triển Thương hiệu Việt Nam thực hiện thông qua các nội dung như: Nâng cao nhận thực của xã hội về vai trò của thương hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư; Nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chí của Chương trình; Quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Bộ Công Thương là cơ quan quản lý Chương trình, các bộ, ngành là đơn vị chủ trì thực hiện các đề án thuộc Chương trình và các Doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Chương trình.

Triệu Thanh Hoa (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005001
Views Today : 95
Views This Month : 318
Views This Year : 42727
Total views : 57153
Language
Skip to content