Sở Công Thương Bắc Kạn công bố địa chỉ tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại

Thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Trong đó, theo quy định tại Điểm c, khoản 3 Điều 17 và Điểm c, Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định: “Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

  1. a) Nộp 01 hồ sơ qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
  2. b) Nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
  3. c) Nộp 01 hồ sơ qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;
  4. d) Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp”.

Để đảm bảo việc thực hiện thông báo hoạt động khuyến mại hoặc thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đáp ứng theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện khuyến mại, sở Công Thương thông báo như sau:

Đối với các hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại hoặc thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Chương trình khuyến mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo hình thức quy định tại Khoản 8, Điều 92 của Luật Thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

– Nộp 01 hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

– Nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

– Nộp 01 hồ sơ qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử: Socongthuong@backan.gov.vn;

– Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ sau: https://dichvucong.backan.gov.vn.

Ngoài ra, thông tin bộ phận đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

Phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn;

Số điện thoại: 0209.3872.104. Email: hoattt.ct@backan.gov.vn hoặc datnh.ct@backan.gov.vn.

Triệu Thị Thanh Hoa (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004728
Views Today : 142
Views This Month : 3578
Views This Year : 12262
Total views : 26688
Language
Skip to content