Sở Công Thương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã giao cho ngành công thương tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, cụ thể:

Về Công nghiệp: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) khu vực công nghiệp đạt 10%. Tổng sản phẩm của công nghiệp (GRDP) đạt 463.700 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh đạt 1.384.000 triệu đồng. Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%;

Về Thương mại: Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng >7,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 6.518 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 10 triệu USD.

Theo đó, Sở Công Thương đã ban hành Chương trình hành động năm 2020 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sua:

– Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 10/9/2015, trong đó tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp có tiềm năng và điều kiện phát triển như sản xuất kim loại, vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm sản…;

– Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 02/8/2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045;

– Tham mưu UBND tỉnh đối thoại với các doanh nghiệp để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh;

– Tăng cường đôn đốc các nhà máy luyện kim đang tạm dừng sản xuất khẩn trương tái cơ cấu lại sản xuất, sửa chữa, thay thế thiết bị để sớm hoạt động trở lại; đôn đốc các nhà máy luyện chì hoàn thành vượt sản lượng kế hoạch giao. Tăng cường quản lý, đôn đốc, kiểm tra về sản lượng khoáng sản khai thác, vận chuyển trên địa bàn tỉnh thông qua Đề án Quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

– Đôn đốc, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với một số mỏ khai thác khoáng sản kim loại và đập, hồ chứa bùn thải quặng đuôi trên địa bàn tỉnh; Đôn đốc các nhà máy thuỷ điện đang vận hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện công tác đầu tư, xây dựng các công trình thủy điện, công trình điện đảm báo đúng tiến độ như đã cam kết với tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh thực hiện Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;

– Triển khai có hiệu quả công tác khuyến công trong việc hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, chất lượng, mẫu mã sản phẩm được đảm bảo theo quy định, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp;

– Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình ổn giá và thực hiện công tác dự báo tình hình thị trường kịp thời, sát thực tế thị trường; theo dõi báo cáo tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu và có giải pháp kịp thời;

– Tham mưu tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong sản xuất, tiêu thụ nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá; thực hiện công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ các cơ sở sản xuất xây dựng nhãn mác, bao bì sản phẩm đảm bảo theo quy định;

– Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, các hoạt động thông tin, hỗ trợ kết nối tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm, hàng hóa của tỉnh tham gia vào các kênh phân phối của các tỉnh, thành phố trên cả nước; lựa chọn, mời và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ tại các tỉnh, thành phố trong cả nước để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, cơ hội hợp tác kinh doanh, phối hợp liên kết để hình thành chuỗi sản phẩm có giá trị kinh tế cao;

– Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thương mại như: Kiểm tra việc chấp hành hợp đồng theo mẫu điều kiện, giao dịch chung; kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, gas…

Ngoài ra làm tốt công tác CCHC, giải quyết các TTHC theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC, góp phần nâng cao chỉ số CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Để triển khai có hiệu quả Chương trình hành động cũng như hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2020, Giám đốc đã yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc sở quán triệt Chương trình hành động này đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình và xây dựng lộ trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ tháng, quý. Giao Bộ phận Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị triển khai thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004737
Views Today : 82
Views This Month : 82
Views This Year : 13247
Total views : 27673
Language
Skip to content