Tăng cường tiết kiệm điện trong những ngày nắng nóng và việc sử dụng điện của các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Trong những ngày qua, do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng ở miền Bắc, miền Trung dẫn đến nhu cầu phụ tải điện tăng cao đột biến vượt qua nhu cầu lưới điện miền Bắc. Để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã buộc phải cắt giảm phụ tải một số khu vực trong đó có phụ tải thuộc tỉnh Bắc Kạn. Cụ thể ngày 28/6/2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã phải cắt điện khu vực xã Hương Nê, Thuần Mang (huyện Ngân Sơn), xã Liêm Thủy, Xuân Dương, Dương Sơn (huyện Na Rì), xã Thanh Mai, Thanh Vận, Mai Lạp (huyện Chợ Mới), xã Nông Thượng (TP Bắc Kạn), xã Bằng Lãng, Lương Bằng, Nghĩa Tá, Yên Thịnh, Yên Thượng và Bản Thi (huyện Chợ Đồn) trong khoảng thời gian từ 11h48’ đến 16h10’ và từ 20h58’ đến 23h48’ với tổng công suất cắt giảm 8,2 MW.

Qua theo dõi tổng hợp tình hình sử dụng điện của các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 do Công ty Điện lực Bắc Kạn cung cấp cho thấy có 580 đơn vị đăng ký phương án sử dụng tiết kiệm điện thì có 292 đơn vị có mức sử dụng điện thấp hơn phương án đăng ký và có 288 đơn vị có mức sử dụng điện cao hơn phương án đã đăng ký. So sánh cho thấy số đơn vị có mức sử dụng điện cao hơn phương án đã đăng ký còn rất nhiều, cho dù có nhiều lý do khác nhau song việc sử dụng điện tiết kiệm điện tại một số đơn vị chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra.

Để hạn chế việc tăng cao công suất sử dụng điện và đảm bảo an toàn hệ thống điện, đáp ứng đủ nhu cầu cung cấp điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trong thời gian tới, thực hiện đúng phương án đã đăng ký sử dụng điện tiết kiệm của các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2019 và tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, ngày 12/7/2019 Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Văn bản gửi các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện lực Bắc Kạn, theo đó, Sở Công Thương đề nghị:

–  Công ty Điện lực Bắc Kạn thường xuyên theo dõi nguồn của hệ thống điện để điều độ vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh có hiệu quả; trường hợp thiếu nguồn cần giảm tải phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Giao cho Điện lực huyện phối hợp với UBND các huyện tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm trong nhân dân và thống báo khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn có biện pháp tiết giảm công suất sử dụng;

– Các Sở, ban, ngành đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc sử dụng tiết kiệm điện theo phương án đăng ký và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 216/UBND-CN ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện;

– UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân về ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả./.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 9
Views This Month : 127
Views This Year : 5030
Total views : 65570
Language
Skip to content