Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa ban hành Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025:

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau thời gian chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Thời gian

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 26 – 28/10/2020, được chia làm 2 phiên:

+ Phiên trù bị: Bắt đầu lúc 13 giờ 30’ ngày 26/10/2020.

+ Phiên chính thức: Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 28/10/2020 (khai mạc Đại hội bắt đầu lúc 07 giờ 30’ngày 27/10/2020; các phiên khai mạc và bế mạc đều có truyền hình trực tiếp).

2. Địa điểm

– Đại hội được tổ chức tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn (tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn).

– Về tổ thảo luận: Bố trí 06 tổ thảo luận (Hội trường tỉnh; Hội trường tầng 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh; phòng họp số 2, tầng 3, trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy; phòng họp tầng 2, Nhà khách tỉnh; hội trường lớn, trụ sở các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; phòng họp Ban Dân vận Tỉnh ủy).

3. Tình hình đại biểu dự Đại hội

3.1. Đại biểu chính thức

– Tổng số đại biểu tham dự Đại hội: 345 đại biểu, đại diện cho 35.130 đảng viên của 11 đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Trong đó, có 45 đại biểu đương nhiên, 300 đại biểu do Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bầu.

– Cơ cấu đại biểu: Đại biểu nữ: 78, chiếm 22,6%; đại biểu nam: 267, chiếm 77,4%. Dân tộc: Tày 200, chiếm 57,97%; Kinh 102, chiếm 29,56%; Dao 12, chiếm 3,47%; Nùng 26, chiếm 7,54%; Sán dìu 02, chiếm 0,58%; Thái 01, chiếm 0,28%; Mông 02, chiếm 0,58%. Trình độ chuyên môn: Trên đại học: 105, chiếm 30,44%; Đại học: 234, chiếm 67,84%; Cao đẳng: 02, chiếm 0,58%; Trung cấp: 01, chiếm 0,28%; Sơ cấp: 01, chiếm 0,28%; chưa qua đào tạo chuyên môn: 02, chiếm 0,58%. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân: 20, chiếm 5,80%; Cao cấp: 259 chiếm 75,07%; Trung cấp: 56, chiếm 16,23%; Sơ cấp: 04, chiếm 1,16%; chưa có trình độ lý luận: 06, chiếm 1,74%. Về độ tuổi: Dưới 40 tuổi: 46 đại biểu, chiếm 13,33%; từ 40 đến 50 tuổi: 205 đại biểu, chiếm 59,43%; trên 50 tuổi: 94 đại biểu, chiếm 27,24%; đại biểu cao tuổi nhất: 60 tuổi và đại biểu trẻ tuổi nhất là 30 tuổi. Về tuổi Đảng: Đại biểu có tuổi Đảng cao nhất là 35 năm; đại biểu có tuổi Đảng thấp nhất là 01 năm.

– Đến thời điểm này không có đại biểu bị tố cáo, kỷ luật Đảng, đủ tư cách đại biểu dự Đại hội.

3.2. Đại biểu khách mời: Dự kiến khoảng 100 đại biểu, bao gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ…

4. Nhiệm vụ của đại hội

Đại hội thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: (1) Thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; (2) Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; (4) Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến của Đại hội đảng bộ các cấp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; (5) Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

5. Chủ đề và phương châm đại hội

– Chủ đề Đại hội: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”.

– Phương châm chỉ đạo của Đại hội: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.

6. Xây dựng phương án nhân sự khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI xây dựng đề án nhân sự khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng duyệt. Theo đó, dự kiến sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII gồm 47 đồng chí; Ban Thường vụ là 15 đồng chí, tại đại hội bầu 13 đồng chí, khuyết 02 đồng chí. Với phương án dự kiến nêu trên đảm bảo giảm số lượng cấp ủy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

7. Các hoạt động chào mừng Đại hội

– Các hoạt động thể thao trước Đại hội.

– Chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” (tổ chức vào tối 23/10/2020).

– Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội (tổ chức vào tối 28/10/2020).

8. Tài liệu đại hội

Tài liệu phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; một số tài liệu và ấn phẩm phục vụ Đại hội.

Trên đây là Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trân trọng thông báo và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh./.

Lưu ý: Ban tổ chức Đại hội thành lập Trung tâm báo chí tại phòng họp số 01, tầng 2, Hội trường tỉnh Bắc Kạn. Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội đăng ký và nhận thông tin, tài liệu qua Trung tâm báo chí.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm.

backan.gov.vn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today : 89
Views This Month : 3361
Views This Year : 12045
Total views : 26471
Language
Skip to content