Thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri

Thực hiện Văn bản số4073/UBND-TH ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri.Trong đó giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp tục giải quyết các ý kiến, kiến nghị nêu tại mục I.2, I.3, II.5, Phụ lục 01 và I.9, I.10, I.11, Phụ lục 03kèm theo Báo cáo số 68/BC-HĐND ngày 10/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết. Sau khi rà soát, Sở Công Thươngbáo cáo cụ thể như sau:

  1. Các nội dung tại các mục I.9, I.10, I.11, Phụ lục 03:

1.1. Nội dung tại mục I.9 ý kiến đề nghị“sớm kéo điện cho 11 hộ dân Bản Khuổi Đeng, thôn Nà Khoang xã Vũ Muộn huyện Bạch Thông để thuận tiện trong sinh hoạt và cuộc sống”. Nội dung nàySở Công Thương trả lời cho cử tri và báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 1194/SCT-ATNLngày 28/11/2018, cụ thể: 11 hộ dân sinh sống tại Bản Khuổi Đeng, thôn Nà Khoang chưa có trong danh mục dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương. Tuy nhiên các hộ dân sống tại Bản Khuổi Đeng, thôn Nà Khoang đã được các đơn vị có liên quan của tỉnh điều tra, khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo báo cáo Bộ Công Thương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ làm việc với các nhà tài trợ nước ngoài trong việc huy động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi khác để thực hiện; đến thời điểm này dự án chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện

1.2. Nội dung tại mục I.10 ý kiến đề nghị“xem xét kéo điện cho các hộ dân tại thôn Bản Cám và Nà Phại, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Nội dung nàySở Công Thương trả lời cho cử tri và báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 114/SCT-ATNLngày 13/02/2019, cụ thể: Một số hộ dân tại thôn Bản Cám và thôn Nà Phại sinh sống ở cách xa lưới điện hiện có do vậy chưa được sử dụng điện và chưa có trong danh mục dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương. Tuy nhiên một số hộ dân tại thôn Bản Cám và thôn Nà Phại đã được các đơn vị có liên quancủa tỉnh điều tra, khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạobáo cáo Bộ Công Thương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ làm việc với các nhà tài trợ nước ngoài trong việc huy động nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi khác để thực hiện; đến thời điểm này dự án chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện.

1.3. Nội dung tại mục I.11 ý kiến đề nghị“kéo điện đến các thôn trên địa bàn xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể hiện nay chưa có điện”. Nội dung này đã được Sở Công Thương trả lời cho cử tri và báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 1194/SCT-ATNLngày 28/11/2018, cụ thể: Xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể có tổng số 09 thôn, bản và 349 hộ dân đã có trong danh mụcdự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương; đến thời điểm này dự án chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện.

Các ý kiến, kiến nghịcủa cử tri về việc cấp điện cho các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được đưa vào danh mục và được Thủ tướng Chính phủphê duyệt tại Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 phê duyệt Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020. Do hiện nay chưa có nguồn vốn, nên chưa triển khai thực hiện được, khi được Trung ương cấp nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện.

  1. Nội dung tại các mục I.2, I.3, Phụ luc số 01 và II.5, Phụ lục số 02 có ý kiến: “Điểm b, Điều 2 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có quy định mức thu đối với chợ hạng 3 trên địa bàn huyện là 30.000 đồng/m2/tháng là quá cao đối với chợ nông thôn, vì mỗi gian hàng trung mình là 8m2 thì mỗi năm người bán hàng phải đóng góp số tiền là 2.880.000 đồng. Cử tri đề nghị xem xét giảm mức thu xuống từ 10.000 – 15.000đồng/m2/tháng để phù hợp với thực tế”, “đề nghị quy định mức thu đối với trâu, bò, ngựa theo hướng tăng từ 6.000 đồng/con như hiện nay lên 20.000 đồng/con” và tại mục “các hộ kinh doanh không ổn định” UBND tỉnh chỉ quy định mức thu giá đối với gia súc là trâu, bò, ngựa trong khi người dân xã Thượng Giáo chủ yếu nuôi lợn, dẫn đến thất thu cho ngân sách địa phương. Cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét bổ sung”.

Với các kiến nghị của cử tri, Sở Công Thương đều tổng hợp và xem xét, tiếp thu. Tuy nhiênvề các mức giá, theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh. Việc định giá được thực hiện theo quy định tại Điều 3Thông tư số 25/2014/TT-BTC. Cụ thể về nguyên tắc định giá như sau: “1. Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ có tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ; 2. Kịp thời điều chỉnh giá khi các yếu tố hình thành giá thay đổi”. Và tại Điều 5 Thông tư số 25/2014/TT-BTC quy định về phương pháp định giá, lựa chọn phương pháp định giá như sau: “1. Phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Thông tư này bao gồm phương pháp so sánh và phương pháp chi phí. 2. Căn cứ đặc tính và giá trị sử dụng của từng loại hàng hóa, dịch vụ, các điều kiện cụ thể về sản xuất kinh doanh, về thị trường, lưu thông hàng hóa, dịch vụ cụ thể, tổ chức, cá nhân lựa chọn phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ phù hợp với hàng hóa, dịch vụ cần định giá”. Như vậy,các mức giá mà cử tri cũng như UBND các huyện, thành phố đề nghị sửa đổi, bổ sungkhông theo nguyên tắc và phương pháp định giá quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC nêu trên, do đó Sở Công Thương không có căn cứ tiếp thu, điều chỉnh.

Để đảm bảo tính khả thi trong quá trình xây dựng mức giá, Sở Công Thương đã có Văn bản 623/SCT-QLTM ngày 26/6/2019 đề nghị UBND các huyện và các đơn vị đã có ý kiến đề xuất mức giá cung cấp tài liệu, chứng từ chứng minh hoặc cung cấp cơ sở đề xuất mức giá đã nêu để Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính và trình UBND tỉnh ban hành. Hiện nay, Sở Công Thương đang xem xét, tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; thời gian dự kiến ban hành vào Quý IV năm 2019./.

Sở Công Thương

 

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004728
Views Today : 143
Views This Month : 3579
Views This Year : 12263
Total views : 26689
Language
Skip to content