Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Ngày 04 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 3526/UBND-KT về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Trong đó nội dung yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

  1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo mục tiêu thông qua tuyên truyền để thay đổi nhận thức, tư duy của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và đặc biệt là người dân từ chỗ “phải” thực hiện Chương trình nông thôn mới thành “cần được” và “muốn được” thực hiện Chương trình nông thôn mới, từ đó mới tạo thành phong trào xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả.
  2. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “ Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua cần phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương, cơ sở; phong trào thi đua cần phát huy được sáng kiến, sáng tạo và các nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân.

Hoàng Yến (Sở Công Thương Bắc Kạn)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 44
Views This Month : 162
Views This Year : 5065
Total views : 65605
Language
Skip to content