Tỉnh Bắc Kạn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 8261/KH-BCT ngày 31/10/2019 của Bộ Công Thương về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020, nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về các quy định hiện hành về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao Sở Công Thương chủ trì triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”. Đồng thời, kết hợp, lồng ghép với các hoạt động triển khai Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020, Sở Công Thương đã phối hợp Hội Nông dân tỉnh phát 1.500 tờ rơi tuyên truyền có nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn các huyện, thành phố; phối hợp UBND các huyện, thành phố căng treo 32 băng rôn trên địa bàn các huyện, thành phố với nội dung: “Hãy là người tiêu dùng thông thái trong thương mại điện tử; Người tiêu dùng có quyền biết thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ khi mua sắm trực tuyến; Hãy tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; 1800-6838 – Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc”; Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoặc các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức các chương trình khuyến mại nhằm tri ân người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, trong đó: Tập trung thực hiện trong tháng 3, 4, 5 năm 2020. Việc thực hiện các chương trình khuyến mại đảm bảo các quy định căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Kết quả, trong tháng 3, 4, 5 năm 2020, Sở Công Thương đã tiếp nhận trực tiếp 681 thông báo thực hiện khuyến mại và 2.400 thông báo thực hiện khuyến mại theo đường bưu điện, xác nhận 07 hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại với tổng giá trị giải thưởng khoảng 817.636.000 đồng. Đồng thời, Sở Công Thương cũng đã tiếp nhận và xử lý và hòa giải thành công 01 đơn đề nghị về trường hợp mua hàng và bảo hành hàng hóa của người tiêu dùng theo quy định.

                         Băng rôn tuyên truyền trên địa bàn Huyện Pác Nặm

Ngoài ra, hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Trong đó, Trường Chính trị tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai kế hoạch có hiệu quả tới toàn thể công chức viên chức và người lao động và học viên trong đơn vị; phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng thông qua việc lồng ghép vào các cuộc họp cơ quan, hội nghị giao ban, hội nghị sinh hoạt chi bộ và các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; thực hiện căng treo băng zôn, khẩu hiệu theo chủ đề … Đồng thời, giao cho các khoa chuyên môn lồng ghép phù hợp vào hoạt động giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng do nhà trường tổ chức; căng treo băng zôn 01 trên biển Led tại trụ sở đơn vị với khẩu hiệu “Hãy là người tiêu dùng thông thái trong thương mại điện tử”; 100% công chức, viên chức, người lao động (35 người) tham gia Hội nghị triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2020; Trên 95% học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng được nghe tuyên truyền theo hình thức lồng ghép trong các giờ giảng trên lớp do các khoa chuyên môn đảm nhiệm.

Thanh tra tỉnh đã chủ động quán triệt các nội dung văn bản liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện treo băng rôn tuyên truyền với nội dung “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội” tại trụ sở đơn vị trong tháng 3/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Kết quả, Các đơn vị, trường học đã tổ chức phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020, tuyên truyền các văn bản liên quan về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức hướng dẫn các nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, kiến thức và kỹ năng  tiêu dùng thông qua các chương trình giảng dạy, chương trình ngoại khóa toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong tháng 3/2020; thông tin, tuyên truyền các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam – Ngày 15/3, các quy định khác của pháp luật có liên quan về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2020.

Ngoài ra, các đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng phù hợp đặc điểm, tình hình cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, các hoạt động được tổ chức với sự quan tâm, hưởng ứng và  tham gia của các cấp chính quyền, các sở, ngành, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Nhận thức của người tiêu dùng trên toàn tỉnh về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nội dung có liên quan cũng ngày được nâng cao.

Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng năm 2020 trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, do các hoạt động hưởng ứng diễn ra cùng thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, do đó, các hoạt động triển khai do Sở Công Thương chủ trì cũng như các hoạt động hưởng ứng của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh cũng bị ảnh hưởng. Trong đó, Sở Công Thương đã tham mưu báo cáo UBND tỉnh dừng thực hiện diễu hành Ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Một số nội dung tập huấn tuyên truyền không triển khai được đúng thời gian dự kiến tại Kế hoạch của tỉnh và sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2020.

Trong thời gian tới, theo tình hình thực tế của địa phương, các hoạt động về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh./.

Triệu Thanh Hoa (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 152
Views This Month : 3293
Views This Year : 42135
Total views : 56561
Language
Skip to content