Tốc độ phát triển tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2018

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê: 6 tháng đầu năm 2018, Tốc độ phát triển tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tăng 5,27%, cụ thể:

 

TT GRDP 6 tháng đầu năm 2018

(%)

1 Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản 103,67
2 Khu vực Công nghiệp và Xây dựng 103,61
Trong đó: Công nghiệp 104,42
3 Khu vực Dịch vụ 106,65
4 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 102,30

 

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004806
Views Today : 462
Views This Month : 1477
Views This Year : 22510
Total views : 36936
Language
Skip to content