Triển khai Nghị định số 60/2020/NĐ-CP của Chính phủ và tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp

Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp đồng thời phòng, chống việc sử dụng tiền chất công nghiệp vào mục đích sản xuất chất ma túy và thực hiện Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành), trong đó bổ sung 06 tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Ngày 13/7/2020, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 749/SCT-CN đề nghị các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung sau:

1.Rà soát các hóa chất là tiền chất công nghiệp được sử dụng, tồn trữ tại cơ sở theo danh mục tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ và tại Phụ lục I (số thứ tự từ 785 đến 819) ban hành kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất để phục vụ công tác quản lý, theo dõi.

2.Tiền chất công nghiệp nằm trong Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. Theo đó, doanh nghiệp chỉ được sản xuất, kinh doanh sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất để sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, kiểm soát hóa chất là tiền chất công nghiệp theo quy định của Luật Hóa chất và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, cụ thể:

2.1. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất là tiền chất công nghiệp:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 và đảm bảo các yêu cầu tại Điều 4, 5, 6, 7 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ; khoản 2, Điều 9 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ. Đồng thời thực hiện các điều kiện đối với mỗi loại hình hoạt động hóa chất:

– Đối với sản xuất: Phải lập sổ riêng theo dõi tình hình sản xuất tiền chất công nghiệp. Nội dung sổ theo dõi bao gồm: Số lượng tiền chất đã sản xuất, số lượng tồn kho, số lượng đã bán, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, mục đích sử dụng của tổ chức, cá nhân mua tiền chất công nghiệp;

– Đối với kinh doanh: Phải có đầy đủ hóa đơn mua bán, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà cung cấp các loại tiền chất công nghiệp.  Phải lập sổ riêng theo dõi tình hình sản xuất tiền chất công nghiệp, sổ theo dõi bao gồm các thông tin: Tên đầy đủ, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax; tên tiền chất công nghiệp, số lượng mua, bán, tồn kho; mục đích sử dụng của cá nhân, tổ chức mua tiền chất công nghiệp.

2.2. Đối với hoạt động sử dụng, tồn trữ hóa chất là tiền chất công nghiệp:

Tổ chức, cá nhân phải thực hiện các quy định về quyền và nghĩa vụ, về cất giữ, bảo quản hóa chất theo quy định tại Điều 30, 31, 34 của Luật Hóa chất.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ trực tiếp về Phòng Quản lý Công nghiệp-Sở Công Thương Bắc Kạn, số điện thoại 02093.810723./.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004729
Views Today : 25
Views This Month : 3604
Views This Year : 12288
Total views : 26714
Language
Skip to content