Xây dựng Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Sở Công Thương Bắc Kạn năm 2018

Thực hiện Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018, ngày 17 tháng 01 năm 2018 Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 04/SCT-VP về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 với mục đính, yêu cầu cụ thể như sau:

Kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC, các quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp; nhằm cắt giảm những chi phí mà người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC; trên cơ sở kết quả rà soát, lập danh sách những quy định, TTHC cần phải kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ; xây dựng phương án đơn giản hóa các TTHC được rà soát của đơn vị để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính.

Việc thực hiện rà soát phải đúng phương pháp, cách thức rà soát, đánh giá TTHC. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC của các phòng chuyên môn phải hiệu quả, đúng thời gian, đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện hành.

Chi tiết Kế hoạch số 04/ SCT-VP xem tại đây.

                                                                             Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 56
Views This Month : 3790
Views This Year : 12474
Total views : 26900
Language
Skip to content