Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X thông qua 13 nghị quyết chuyên đề

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 10/3, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X đã kết thúc tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 13 nghị quyết chuyên đề và các nghị quyết về công tác cán bộ.


Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết 

Trước đó, trong quá trình trao đổi, thảo luận, cơ bản các đại biểu nhất trí đối với nội dung các tờ trình, báo cáo tại Kỳ họp. Tuy nhiên, đối với dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ từ nguồn năm 2022 chuyển sang và nguồn tỉnh điều hành chưa phân bổ năm 2023, có đại biểu đề nghị nên bổ sung (lần 1) vào tên dự thảo nghị quyết do việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị, địa phương sẽ phát sinh thường xuyên.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nguồn năm 2022 và năm 2023 chưa phân bổ, một số đại biểu phản ánh, việc tổ chức thực hiện tại cơ sở còn rất chậm và lúng túng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo có giải pháp tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định.

Đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 – 2025, đại biểu HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh đôn đốc UBND các huyện chủ động rà soát quy hoạch để đảm bảo bố trí đất an ninh xây dựng trụ sở Công an các xã và rà soát các điều kiện cần thiết để thuận lợi khi triển khai thực hiện.

Về Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở, lý do mở rộng diện tích Vườn Quốc gia Ba Bể, việc mở rộng ảnh hưởng như thế nào đến việc canh tác, sản xuất, đời sống của người dân trong vùng quy hoạch…

Sau khi trao đổi, tiếp thu các ý kiến, tại phiên bế mạc, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại Kỳ họp đã thống nhất và quyết nghị thông qua Nghị quyết về kết quả Kỳ họp và 13 nghị quyết chuyên đề, gồm:

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 1);

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn;

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2023 theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ;

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nguồn năm 2022 và năm 2023 chưa phân bổ;

Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ rã, huyện Ba Bể;

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I;

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu Dự án phát triển hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2);

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 – 2025;

Nghị quyết phê duyệt danh mục và số kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 6);

Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023; thành lập Đoàn giám sát về việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh thời gian giám sát việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Nghị quyết 61/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh.


Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh cho rằng, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và chất lượng. Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan UBND đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình nghiêm túc các ý kiến thảo luận của đại biểu. Các nghị quyết lần này tác động đến nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện mục tiêu công tác năm 2023; có nội dung cho các giai đoạn và có định hướng hàng chục năm sau, là cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và tình hình thực tiễn để chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện…

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết.

Ngoài ra, để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2023, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn, các địa phương khẩn trương rà soát chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp và gửi tài liệu kịp thời đến các Ban HĐND thẩm tra theo quy định. Thường trực HĐND, các Ban HĐND chủ động phối hợp, khảo sát để phục vụ thẩm tra./.

Nguồn: https://backan.gov.vn/pages/ky-hop-thu-12-hdnd-tinh-khoa-x-thong-qua-13-nghi-q-151e.aspx
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 74
Views This Month : 1358
Views This Year : 21321
Total views : 81861
Language
Skip to content