Năm 2019 – Bắc Kạn tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới; Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), năm 2019 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 01/3/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP, trong đó đã yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, văn bản chỉ đạo có liên quan về Hội nhập kinh tế quốc tế của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tăng cường tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cam kết, lộ trình thực thi cam kết của Việt Nam với các Hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương mà Việt Nam tham gia để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân về những cơ hội và thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, là cơ sở để thực hiện tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và tham gia ngày càng sâu rộng trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động nghiên cứu nội dung các Hiệp định thương mại tự do, những cơ hội thách thức từ đó có những dự báo, đánh giá tình hình thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý để làm tốt công tác tham mưu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh, đáp ứng tiến trình hội nhập.

Năm 2019, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và tham gia ngày càng sâu rộng trong tiến trình hội nhập quốc tế và đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

Phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương – Bộ Công Thương tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế cho các đồng chí là Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 122 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Để tập huấn trang bị kiến thức liên quan đến công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan đã cử cán bộ tham dự Khóa bồi dưỡng “Sự tham gia của Việt Nam trong Asean và năm Chủ tịch Asean 2020” tại tỉnh Phú Yên và tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại tại tỉnh Thái Bình. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Kạn cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019; tổ chức các khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập.

Công tác hợp tác quốc tế, kinh tế đối ngoại và văn hoá đối ngoại:

UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động và phối hợp thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác đã có với các tổ chức tài chính quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, các Đại sứ quán, cơ quan đại diện của Chính phủ các nước đang tài trợ cho tỉnh gồm: Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg; Cơ quan Phát triển Pháp (AFD); tổ chức ChildFund Australia tại Việt Nam, Apheda, Care International, Civilian Fellowship for International Exchange (CFIE) của Hàn Quốc…

Phối hợp với các Bộ ngành Trung ương vận động, hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án “Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp” trong đó có Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ và đề xuất 02 dự án của tỉnh Bắc Kạn thuộc khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc đã cam kết cung cấp cho Chính phủ Việt Nam. Phối hợp với các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn triển khai dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc do ADB tài trợ. Phê duyệt Văn kiện phi dự án “Trao quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua công nghệ 4.0” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của UNDP Việt Nam; Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) giai đoạn II sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO); dự án Quyền học tập của em do tổ chức ChildFund Australia tại Việt Nam tài trợ; 02 dự án “Nâng cao hiệu quả hệ thống bảo vệ trẻ em” tại huyện Ngân Sơn và huyện Na Rì của tổ chức ChildFund Australia tại Việt Nam tài trợ. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan cung cấp thông tin kêu gọi xúc tiến đầu tư các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn Phi Chính phủ nước ngoài tài trợ vào tỉnh.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về văn hóa đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thông qua quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán, các nhà tài trợ, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đang tài trợ cho tỉnh đã kết hợp giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc truyền thống của tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh Bắc Kạn đến với quốc tế.

Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch:

Trong năm 2019, cấp chủ trương đầu tư cho cho 12 dự án ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký 538 tỷ đồng. Các dự án đầu tư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng… Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đưa Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn đi vào hoạt động và thực hiện cập nhật thông tin để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, các cơ chế, chính sách, dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh. Tham gia và gửi các tài liệu, ấn phẩm của tỉnh tới các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh. Tham gia các hoạt động nằm trong Chương trình xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các hoạt động của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)… Phối hợp thực hiện các hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn triển khai thực hiện dự án khu du lịch Sài Gòn – Ba Bể.

Công tác xúc tiến thương mại năm 2019 đã được triển khai nhiều hoạt động tích cực, giúp cho sản phẩm nông, lâm sản của tỉnh, khẳng định được thương hiệu, tìm được chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh, như: Tổ chức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa các sản phẩm, hàng hóa sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh đi tham gia quảng bá, giới thiệu tại 07 hội chợ trong nước; Tổ chức thành công “Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2019” tại Siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội và có 42 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất thuộc tỉnh tham gia gian hàng. Thông qua Tuần lễ, tỉnh Bắc Kạn đã giới thiệu về thế mạnh, tiềm năng của sản phẩm Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch khác như: miến dong, gạo Japonica (VAAS16), gạo Bao thai Chợ Đồn, Khẩu Nua Lếch Ngân Sơn (gạo nếp thơm), bí xanh thơm, hạt dẻ, măng khô, gà đồi, tinh bột nghệ, curcumin và các sản phẩm rau, củ, quả… Tại buổi Khai mạc đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn với Công ty TNHH dịch vụ EB liên quan đến việc hỗ trợ đầu ra, thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn để cung ứng vào hệ thống chuỗi Siêu thị Big C theo Chương trình Dự án Sinh kế Cộng đồng của Central Group Việt Nam; Tổ chức cho doanh nghiệp, HTX tham gia hội nghị kết nối cung cầu tại các tỉnh thành trong cả nước như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình… Trao đổi thông tin cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh về các hội chợ trong cả nước. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX trong việc đăng ký, hướng dẫn hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia, bình chọn sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao…

Duy trì cổng thông tin du lịch tỉnh Bắc Kạn với 65 tin, bài; Thực hiện chương trình xúc tiến du lịch; tham gia 03 chương trình, sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước (tham gia trưng bày, quảng bá du lịch Bắc Kạn tại Triển lãm Hội xuân Kỷ Hợi – 2019 tại Hà Nội; Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao & Du lịch Điện Biên lần thứ VI; Hội chợ Du lịch, ẩm thực và đặc sản Phú Yên năm 2019); Thực hiện 01 hoạt động khảo sát  phục vụ công tác xúc tiến du lịch tại tỉnh Bắc Giang nhằm xây dựng, liên kết phát triển các tour du lịch liên vùng, ký kết thoả thuận hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong công tác phối hợp quảng bá du lịch, kêu gọi đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm quản lý.…; Quảng bá du lịch tại lễ hội Lồng tồng Ba Bể; Quảng bá du lịch tại sự kiện “Không gian Ba Bể – Miền Quê”; Tham gia chương trình du lịch ”Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2019 tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức 01 lớp tập huấn thống kê du lịch; Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện dự thảo “Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Bắc Kạn”, Đề án phát triển sản phẩm phục vụ du lịch thông minh “Ứng dụng hệ thống thông tin du lịch Bắc Kạn”. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; Phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ:

Tiếp tục duy trì thực hiện thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống còn 01 ngày làm việc và thủ tục quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư trong nước (ngoài ngân sách) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh xuống còn 12 ngày. Trong năm 2019, đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 62 doanh nghiệp; 18 chi nhánh, văn phòng đại diện; cấp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 529 hồ sơ; 40 hồ sơ tạm ngừng hoạt động và 10 hồ sơ giải thể; trong năm 2019 tỉnh Bắc Kạn cấp chủ trương đầu tư cho cho 12 dự án ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký 538 tỷ đồng. Hiện tại thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký doanh nghiệp đã được thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh đảm bảo niêm yết đầy đủ, công khai, minh bạch.

Tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, qua Hội nghị cơ bản giải quyết các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên tinh thần chính quyền kiến tạo, đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh theo quy định;

Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn, hiện tại đã thực hiện hỗ trợ cho một số doanh nghiệp khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai và thanh tra, kiểm tra. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định để người dân, doanh nghiệp bức xúc; công khai hòm thư góp ý và đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp một cách thường xuyên. Từ ngày 01/08/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã đi vào hoạt động; theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tập trung tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 15 sở, ngành. Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; tăng tính liên thông, minh bạch, giảm bớt phiền hà, thời gian, công sức cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước, từng bước cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác quốc phòng địa phương, công tác đảm bảo an ninh- chính trị, trật tự- an toàn xã hội; chống “diễn biến hòa bình”, âm mưu “bạo loạn lật đổ” trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Sớm phát hiện và triệt tiêu những nhân tố bên trong, những vấn đề nhạy cảm, chiều hướng phát triển của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài,… để chủ động phòng ngừa, chủ động đấu tranh ngăn chặn không để xảy ra đột biến bất ngờ. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh . Trong phân bổ vốn đầu tư ưu tiên cho các dự án phục vụ cho ANQP đảm bảo đúng tiến độ. Trong năm, đối với các dự án đầu tư tại các địa bàn có khu vực an ninh, quốc phòng, CT229 đã được quản lý chặt chẽ để đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị – xã hội.

* Để tiếp tục chủ động và triển khai có hiệu quả công tác Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020 tỉnh Bắc Kạn cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cụ thể sau: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong các chương trình hành động, kế hoạch của Chính phủ, của Trung ương và của tỉnh về công tác hội nhập kinh tế quốc tế trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, đến cuối năm 2020 tiến hành sơ kết, tổng kết các Đề án. Chủ động nắm bắt thông tin thị trường, các chính sách của các nước xuất nhập khẩu có liên quan để phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu. Tích cực triển khai Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của tỉnh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm mở rộng thị trường, liên kết, hợp tác đầu tư phát triển. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đầu tư, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Tích cực triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, du lịch; phát triển thương mại điện tử để tăng cường khả năng giao dịch, tìm kiếm, mở rộng thị trường; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong tái cấu trúc doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh hiệu quả….

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004724
Views Today : 15
Views This Month : 2947
Views This Year : 11631
Total views : 26057
Language
Skip to content