Nhìn lại một năm thực hiện Quy chế bình công A+, A, B, C

Tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022, đã thống nhất bổ sung công A+ vào quy chế bình công A, B, C hàng năm, qua đó đã thống nhất ban hành Quy chế bình công A+, A, B, C.

Thông qua bình xét công cho thấy những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có vi phạm gì trong tháng, đủ ngày công theo quy định được bình công A, trong số đó lựa chọn ra những cá nhân ưu tú, xuất sắc hơn xếp loại công A+. Công A+ được khống chế số lượng các phòng bình xét không quá 35% trên tổng số người được bình xét.

Sau một năm thực hiện, kết quả  bước đầu đã tạo động lực, môi trường cạnh tranh lành mạnh, công khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, bởi lẽ “cạnh tranh lành mạnh” là yếu tố then chốt cho sự phát triển của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, ở đó ai cũng phải thay đổi để tốt hơn. Mặt khác công A+ vừa để công nhận những cá nhân xuất sắc, vừa động viên kịp thời về vật chất, vì đây là tiêu chí để tính toán thu nhập tăng thêm của đơn vị quy định chi tiết tại Điều 15. Quy định sử dụng nội dung chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ  của Sở Công Thương về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với văn phòng Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 152
Views This Month : 3293
Views This Year : 42135
Total views : 56561
Language
Skip to content