Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 10/2021

Nghi thức chào cờ đầu tuần nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi công dân đối với đồng bào, với Tổ quốc. Đồng thời, góp phần làm cho mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần đưa việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 05/03/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh “Người tốt-Việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 04 tháng 10 năm 2021, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Nghi thức chào cờ.

Toàn thể đảng viên, quần chúng đã thực hiện Chào cờ (hát Quốc ca trên nền nhạc không lời); tiếp theo đồng chí Hoàng Hà Bắc, TUV, Bí thư đảng bộ, Giám đốc Sở đã trình bày nội dung sinh hoạt chính trị: Thông tin tình hình thời sự nội bật trong nước, của tỉnh đặc biệt về tình hình dịch covid-19 trong thời gian vừa qua; đánh giá những việc làm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của đơn vị trong tháng 10/2021.

Nghi thức Chào cờ diễn ra trong trang nghiêm, đầy ý nghĩa./.

 Sở Công Thương

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 122
Views This Month : 3263
Views This Year : 42105
Total views : 56531
Language
Skip to content